Договір

(публічна оферта)

про надання послуг

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на веб-сторінці https://0509.bunddler.com/oferta є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається оформлювання своїх замовлень у системі бандлер  https://0509.bunddler.com, надаючи всю необхідну інформацію.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється підписання та подання замовленя Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця https://0509.bunddler.com.

1.7. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

 

  1. СТОРОНИ І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Фізична особа-підприємець Дяченко Ю.С, яка діє на підставі Виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб, осіб-підприємців та громадських формувань від ____, реєстраційний номер _________, іменована надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги передбачені цим договором.

2.2. На підставі цього договору Виконавець зобов’язується надати посередницькі послуги з придбання товарів з США та ЄС та супроводження покупки до її отримання Замовником (надалі по тексту - послуги), а Замовник зобов'язується оформлювати свої замовлення у системі https://0509.bunddler.com, надаючи всю необхідну інформацію та зобов'язується своєчасно оплачувати рахунки пов'язані з наданим йому з боку Виконавця обслуговуванням.

2.3. Замовником визнається фізична особа, яка оформила свої замовлення  у системі бандлер за посиланням https://0509.bunddler.com. Оформлення замовлення означає беззастережну згоду і прийняття з боку Замовника цього договору і умов використання сайту за посиланням https://0509.bunddler.com.

   

  1. ОПИС ПОСЛУГ.

3.1. Виконавець надає посередницькі послуги з пошуку товарів з США та ЄС на вігідних умовах для Замовника та переказу коштів від Замовника товарів до Продавця.

3.2. Послуги вважаються повністю наданими Виконавцем з моменту передачі товарів Замовника поштовій службі або кур’єрській службі

 

  1. 4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Права Замовника:

4.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного рівня надання послуг.

4.1.2. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем.

 

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник зобов'язується оформлювати свої замовлення у системі бандлер  https://0509.bunddler.com , надаючи всю необхідну інформацію.

4.2.2. Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати рахунки пов'язані з наданим йому з боку Виконавця обслуговуванням. Виконавець не обслуговує Замовника у випадку, якщо наданих Замовником коштів недостатньо для надання послуг.

4.2.3. Замовник зобов'язується вносити інформацію стосовно платежів, до свого кабінету в бандлері.

4.2.4. Зберігати документи, що підтверджують оплату послуг Виконавця.

4.2.5. Замовник зобов'язується своєчасно забезпечувати Виконавця всією необхідною інформацією для виконання необхідного обслуговування. При нестачі необхідної інформації Виконавець залишає за собою право не надавати обслуговування Замовнику.

 

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

4.3.2. Отримати комісійну винагороду за послуги на умовах цього Договору.

 

4.4. Обов'язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов'язується надати Замовникові та виконувати їх, відповідно до опису Послуг в п. 3 цього Договору, якщо запит Замовника не суперечить правилам і обмеженням на обслуговування, викладеними в даному договорі і Митними правилами.

4.2. Зберігати конфіденційність даних про Замовника. 

4.3. Зобов’язується надавати Замовнику інформацію про статус і місцезнаходження його замовлення.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ВИНАГОРОДА.

5.1. Для отримання послуг Замовник повинен заповнити форму замовлення, розташовану за адресою https://0509.bunddler.com.

5.2.  Замовник несе відповідальність за правильність заповнення всіх пунктів форми замовлення. У разі наявності помилок або надання неповних відомостей у пункті «ПІБ» та/або «Адреса», Виконавець звільняється від відповідальності за виконання замовлення.

5.3. У формі замовлення Замовник максимально повно вказує характеристики товару, що купується.

5.4. Замовник несе відповідальність за відповідність товару, що купується умовам доставки поштової служби та Митного кодексу України, включаючи, але не обмежуючись габаритами, вагою і вмістом товару, включаючи габарити і вагу поштової тари, необхідної для пересилки товару Замовнику поштовою службою.

5.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у будь-який момент у разі: якщо товар не відповідає Умовам доставки Поштової служби та Митного кодексу України.

5.6. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у будь-який момент до отримання оплати без пояснення причин.

5.7. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг після отримання оплати у разі:

5.7.1. якщо товар не відповідає умовам доставки поштової служби та Митного кодексу України, включаючи, але не обмежуючись габаритами, вагою і вмістом товару, включаючи габарити і вагу поштової тари, необхідної для пересилки товару Замовнику поштовою службою;

5.7.2.у Виконавця є сумніви в достовірності відомостей, наданих Замовником при заповненні форми замовлення, включаючи, але не обмежуючись ПІБ Замовника і адресою доставки товару.

5.7.3. У разі відмови в наданні послуг Виконавцем за однією з причин, перерахованих в п. 5.7. цього Договору, Виконавець повертає кошти, що надійшли від Замовника, за вирахуванням комісії посередників, що використовуються для грошових переказів.

5.8.  Підтвердженням факту надання послуг за цим договором є ордер замовлення, сформований Продавцем після оплати відповідного замовлення.

5.9. Замовник сплачує Виконавцю комесійну винагороду у розмірі 6% вартості у строки відповідно до Додаткової угоди.

 

  1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ.

6.1. У разі повернення / обміну вартість доставки товару від Замовника Виконавцю та від Виконавця Замовнику, а так само в зворотних напрямках, оплачується Замовником.

6.2. Виконавець приймає рішення про можливість повернення / обміну товару, повністю керуючись рішенням Продавця про можливість повернення / обміну.

6.3. У випадку, якщо Продавець приймає рішення про відмову Замовнику в поверненні / обміні, Виконавець не компенсує Замовнику вартість Товару, а рішення про можливість повторного повернення Товару Замовнику приймається Виконавцем на індивідуальній основі.

6.4. Всі операції по поверненню / обміну здійснюються у повній відповідності з умовами Продавця, включаючи, але не обмежуючись термінами, процедурою і розміром компенсації.

6.5. Замовник повинен враховувати терміни доставки Товару від Замовника Виконавцю, терміни обробки повернення / обміну на складі Виконавця (до 5 робочих днів) і терміни доставки Товару від Виконавця Замовнику, при розрахунку можливості повернення / обміну Товарів Продавцю.

6.6. Повернення коштів Замовнику здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Виконавцю.

6.7. Вартість обробки замовлення Виконавцем не повертається, не залежно від рішення Продавця про можливість / неможливість повернення Товару.

 

  1. 7. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

7.1. Сторони несуть відповідальність за не виконання чи порушення умов даного договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Замовнику діями третіх осіб (банки/поштові служби/продавець).

7.3. Виконавець не несе відповідальності за якість і комплектацію, а також не надає гарантію на товари, придбані Замовником за допомогою послуг Виконавця.

 

  1. 8. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ.

8.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту оформлення Замовником замовлення за посиланням https://0509.bunddler.com.

8.2. Договір діє з моменту укладення до моменту отримання Замовником замовлення.

 

9.ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РЕКЛАМАЦІЙ.

9.1. У разі виникнення труднощів у користуванні чи претензій до якості надання послуг Замовник може звернутися з мотивованим зверненням на електронну адресу Виконавця 05.09@ukr.net 

9.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони докладуть всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. 10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

10.2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

10.3. Якщо Замовник не згоден хоча б з одним пунктом договору, то він не має права користуватися послугами Виконавця.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Найменування:СПД ДЯЧЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА.

Код отримувача: 3129407721.

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" .

Рахунок Виконавця: 26001050512250 .

Валюта: грн.

Код банку (МФО)305299.

 

 

Powered by bunddler.com © 2012